Værkstedet på Højagergaard

Et efterårskig ud over landskabet ved vores værksted på Højagergård

Og her et dejligt vinterbillede fra Højagergård

Ove ved tegnebrættet

..og her er det Kaj der løfter de små sten op for at sætte dem til tørring

Kaj ælter pg ælter

.og så skal der skæres, Kaj kan det hele

Keld er den nyeste på stenholdet, men han er efterhånden blevet ret skrap

Ole forklarer Keld eet eller andet

Vores uundværlige minimurstensmaskine

Vores keramikovn blev sponsereret af Lauritzen-Fonden og er en kæmpehjælp i arbejdet

Borgmesteren klippede den røde snor over ved indvielsen af Minibyen på Idrætsvej den 4. juli 2015

Vejret var dejligt og byens vægtere gik en runde

Her er så starten på Slangerup Kirke

Ved åbningen den 4. maj 2019 blev den nye flagstang indviet.

Indvielse af flagstang på Kirketorvet. 4. maj 2019

Nov. 2019. Så er Minibyen vinterklar.

Foreningen Slangerup Miniby blev stiftet i 1996 og har til formål at opføre en modelby af Slangerup by i målestoksforholdet 1:10. Modelbyen udføres som Slangerup så ud omkring år 1900.
Opførelsen af minibyen sker på frivillig basis og udføres af alle, der har interesse i projektet. Arbejdet udføres i nært samarbejde med Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen og kommunen.

Slangerup Miniby maj 2015

Foreningen Slangerup Miniby har i dag  ca. 100 medlemmer, 14 medlemmer er aktive minibyggere, som er pensionister eller efterlønsmodtagere. Husenes udseende (facader) udføres efter nøje samarbejde med Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen og kommunen, idet de fleste nuværende "rigtige" huse er ombygget gennem tiderne og ser helt forskelligt ud fra dengang for ca. 100 år siden. 

Sådan bygger vi husene

Når der er fremskaffet tilstrækkelige oplysninger, udarbejdes der tegninger i målestoksforholdet 1:50. På armerede betonfundamenter, som vi selv støber, opbygges den indvendige kerne til husene i Sundolit-plader, som derefter skalmures med minimursten, der ligesom tagstenene fremstilles på værkstedet. Efter formning og tørring brændes stenene på Wewer´s Teglværk i Anisse. Teglværket leverer leret og brændingen vederlagsfrit.
Vinduer og døre udsaves i plastmateriale og males. Tagrender og nedløbsrør i kobber fremstilles ligeledes på værkstedet.

                 Støt Slangerup Miniby - Bliv medlem

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til kasserer Frede Petersen på telefon 2627 4602 eller mail til hreinholdth@mail.tele.dk
   
Interesserede er altid velkommen til at besøge os i Minibyens værksted på Højagergård, bedst mandag eller onsdag mellem kl. 9:00 og 12:00 eller på et andet tidspunkt efter aftale med et bestyrelsesmedlem.

Kontingentet andrager pr. år:

kr. 150 for husstand
kr. 100 for enkeltpersoner

Kontingent kan indbetales eller overføres via Webbank/Netbank til:

Nordea i Frederikssund på reg.nr. 2670, konto 8891 833 807
med tydelig angivelse af navn og adresse

Inger Dantoft 18.02.2020 06:23

Hej. Vi er et cykelhold fra Frederikssund, der holder øje med jeres fantastiske projekt. Vi har være nede og se jeg bygge på Højagergård, og set byen v svømmeha

| Svar

Nyeste kommentarer

16.09 | 09:40

Hej Mikkel
Ja p.t. har vi valgt at lukke kl 13.
Men prøv at kontakte vores formand, måske kan du lave en aftale, som passer jer bedre!

14.09 | 08:36

Det er stadig kun muligt at komme og se minibyen indtil klokken 13 ikke sandt? super ærgerligt at det ikke er til klokken 14 vi har længe ønsket at se det :)

13.05 | 17:21

Hej Jytte
Minibyen har åbent hver lørdag fra kl. 10.00 - 13.00, fra 1. maj til 31. oktober.
Se iøvrigt ovenfor.
Mvh
Dorthe Jønsson

11.05 | 14:52

Hvornår har i åbent sommet 2022