Minibyens start

Nedenstående beretning kunne man læse i december 1999, hvor Slangerup Miniby endnu var i sin spæde start.
Mange af de her nævnte lever desværre ikke mere, bl.a. forfatteren af artiklen, Knud Skaaning, formanden Kaj Johansen og andre, der var med fra starten, men Minibyen lever heldigvis i bedste velgående og er nu flot opstillet på Idrætsvej 5, hvor vi forhåbentlig kan lukke op for besøgende lørdag den 1. maj 2021 (hvis corona-situationen tillader det)

 

Slangerup Miniby

Af Knud Skaaning, medlem af Minibyen i Slangerup

I sommeren 1995 besøgte Inge og Kaj Johansen Varde Miniby og fik den gode ide, at Slangerup også burde have sin egen miniby i lighed med Varde, Odsherred, Aarhus, Køge, Faaborg, Assens, og andre byer. Ideen blev fremlagt på et orienterende møde på rådhuset i februar 1996, hvor kommunen ved borgmester Bent Lund, Pensionistforeningerne, Historisk Forening og andre interesserede var inviteret. Alle syntes godt om ideen, og som udgangspunkt enedes man hurtigt om at bruge landinspektør L. Petersens byplan over Slangerup fra 1899, som den er afbildet i Arne Sundbo's bog om købstaden Slangerup.

Det vil sige, at det drejer sig om ca. 100 huse fra århundredeskiftet, og for at få et nogenlunde sammenhængende gadebillede ud af det, har vi valgt en margen på plus minus 10-20 år. Slangerup har, navnlig i stråtagsperioden, været hærget af mange ildebrande og det er meget vanskeligt at skaffe tegninger og anden dokumentation fra denne periode og helt op til kommunesamenlægningen i 1970.

Teknisk Forvaltning har været os meget behjælpelig med kopi af de tegninger de har, og Historisk Forening har et stort billedarkiv, vi kan trække på.      

 Vi har selv lavet et arkiv over de hundrede huse, med alt hvad vi kan samle sammen. Hvis der skulle være nogle af Slangerups borgere, der ligger inde med gamle tegninger og foto, vil det være en stor hjælp for os, hvis vi må låne dem til kopiering. Det drejer sig om Slangerups gamle bykerne afgrænset af Nybrovej i nord til Græse Å i syd og Strandstræde i vest til Stationsvej i øst.

Nu var det bare med at gå i gang, og folk blev sendt på ekskursion til Varde og Odsherred for at se, hvordan de havde grebet sagen an der og høste gavn af deres både gode og dårlige erfaringer. Det også om at finde et egnet lokale, og det var ikke helt nemt. Til sidst kom Brugsen i Slangerup os dog til hjælp og stillede den gamle lagerbygning bag ved QuickBrugsen til vores rådighed, mod at vi selv satte den i stand. Vi gik i gang med hammer og koben. Men knofedt og god vilje alene er ikke nok, så i juni 1996 bevilgede kommunen os 10.000 kr i startkapital. Brugsen og tømrermester Knud Davidsen har også ydet os uvurderlig hjælp i form af materialer m.m. til indretningen.

I september 1996 holdt vi stiftende generalforsamling med vedtagelse af en formålsparagraf og valg af bestyrelse, så nu begyndte det hele at ligne noget. Foreningen kom til at hedde "Slangerup Miniby", og i foreningens formålsparagraf står der, at foreningen har til formål at opføre en miniby i Slangerup, ved på frivillig basis, fortrinsvis at søge beskæftiget pensionister og efterlønsmodtagere med projektet. Foreningen virker i nært samarbejde med Slangerup Kommune, Historisk Forening samt Pensionistforeningerne og er åben for alle borgere i Slangerup Kommune.

Hele vinteren gik med indretningen, hvor vi på første sal har lavet værksted til fremstilling af mursten, tagsten, vinduer, døre og tagrender o.s.v. Desuden er der lavet kaffestue til hyggeligt socialt samvær. Her er også arkivet placeret. I stueetagen bygger vi selve minihusene, hvor vi har plads til to-tre huse ad gangen afhængig af størrelsen. Alle bygninger fremstilles i størrelsesforholdet 1:10, som er normalt de fleste steder i landet. Det vil sige, at når vi engang får lavet Slangerup Kirke, bliver den næsten fire meter høj

De erhvervsdrivende i Slangerup har vist projektet stor interesse ved bl.a. at udføre specialarbejder ved renovation af bygningen samt fremstilling af den maskine, som anvendes til produktion af minimursten og minitagsten. Maskinen har kostet 43.000 kr. og blev overdraget til foreningen ved en lille højtidelighed fredag den 14. februar 1997 hos Henrik Maag A/S i Håndværkervangen i Slangerup.

Råleret leveres vederlagsfrit af Wewers teglværk, som ligeledes tager sig af brændingen af stenene. Da vi prøvekørte maskinen første gang, kom stenene ud af maskinen i en sådan ekspresfart, at det var svært at fange dem, men efterhånden har vi dog fået styr på produktionen. Alle huse bliver opbygget på en 10 cm armeret betonplade, som vi selv støber. Derefter bliver den indvendige kerne opbygget af Lecabeton, som derefter beklædes med ministenene. Vinduer og døre udskæres af blyplader. Tagrender, nedløbsrør og gelændere o.l. laves af kobber eller messing.

I sommeren 1997 var vi kommet så langt med indretningen af lokalerne og med starten på det første hus, at vi kunne afholde en velbesøgt reception onsdag den 18. juni. Det første hus vi begyndte på var Den Gamle Brugs i Kongensgade 17, som var et naturligt valg, da Brugsen er vor største sponsor. Huset er bygget i 1905 på hjørnet af Kongensgade og Kannikestræde, og der var brugsforening indtil 1965, da Brugsen flyttede til de nye lokaler på Københavnsvej. Det var nu ikke den nemmeste bygning at begynde med. Mange erfaringer blev høstet og mange ting blev lavet om undervejs. Den må betragtes som vort svendestykke, og nu kan man nyde synet af den hver dag, da den siden den 28. marts 1999 er udstillet i forhallen til Brugsen foran bageren.

Oprindelig havde vi tænkt os at begynde med nogle af de mere markante bygninger i Slangerup, såsom kirken, rådhuset, stationen, møllen og lignende, men det er nok klogt at høste lidt mere erfaring på mere almindelige huse. Desuden vil vi gerne i første omgang skabe et sammenhængende gadebillede af Kongensgade. Derfor valgte vi som det næste hus, Den Gamle Smedje i Kongensgade 23. Den ældste del af bygningen er fra 1777. Dette hus er nu færdigt og vil så snart som muligt blive udstillet i haven til Kongensgade 23, hvor Historisk Forening og Foreningen for Smedens Venner har udstilling i boligen og smedeværksted i smedjen.

Så kom turen til det såkaldte Kingo´s hus. De optegnelser vi har fortæller, at huset er fra 1727. Da Kingo levede fra 1634 til 1703, har han ikke boet i huset, men muligvis nok på adressen. Huset er med stråtag, så vi har fået gode råd og vejledning fra den lokale tagtækker i Slangerup, Bo Rasmussen, som også har skaffet nogle specielt tynde strå fra Sydafrika. Vi er netop nu ved at lægge sidste hånd på tagdækningen. Det bliver et særdeles smukt hus og dette hus vil blive udstillet i forhallen til Slangerup Rådhus. 
Desuden er der ved at blive udarbejdet arbejdstegninger til de næste to huse og fundamenterne er allerede støbt.

Vi har et stort ønske om at placere Minibyen på den gamle idrætsplads overfor Rutebilstationen mellem Kingovej og Fredensgade.

Placeringen vil være helt ideel, idet det vil blive en turistattraktion af format, når man samtidig kan stå og skue ud over Minibyen og selve Slangerup By og se, at tingene passer sammen.

Alt arbejde udføres udelukkende af frivillig arbejdskraft og der arbejdes hver formiddag fra mandag til torsdag. Kig ind til os ved lejlighed i lokalerne Brobæksgade 13 bag ved Quick-Brugsen.

Interesserede kan altid henvende sig til formanden, Kaj Johansen, Vinkelvej 1, 3550 Slangerup, Tlf. 4733 4741.

Vi ønsker alle vore læsere en rigtig God Jul og godt Nytår 2000.

Knud Skaaning, medlem af Minibyen i Slangerup

Nyeste kommentarer

16.09 | 09:40

Hej Mikkel Ja p.t. har vi valgt at lukke kl 13. Men prøv at kontakte ...

14.09 | 08:36

Det er stadig kun muligt at komme og se minibyen indtil klokken 13 ikke ...

13.05 | 17:21

Hej Jytte Minibyen har åbent hver lørdag fra kl. 10.00 - 13.00, fra 1. maj ...

11.05 | 14:52

Hvornår har i åbent sommet 2022