Her lå så den gamle Brugs

Personalet i 1945

Café Frex anno 2010

Den første begyndelse

Byggeriet tager form

Mange hænder er i gang

Og her er det - næsten - færdige resultat

Hjørnet i nærbillede

Nu skal den færdige bygning køres op og udstilles i den nye Brugs

Festlig færdiggørelse

Den gamle Brugs er nu på plads

Den gamle Brugs flyttes ned i Smedehaven - flytningen var ret nervepirrende

..men det lykkedes til sidst


Da foreningen Slangerup Miniby endelig var blevet en realitet, var det allerførste projekt at bygge den gamle Brugsforening  i Slangerup.
Brugsforeningen blev stiftet den 11. april 1905 og man havde på det tidspunkt en hjørnegrund på hånden, nemlig gårdejer Chr. Lüders tidligere gård, der var nedbrændt ved den store brand i 1902. Grunden lå på hjørnet af Kongensgade og Kannikestræde, prisen var 5.000 kr.
Der blev i den følgende tid opført en ejendom på grunden og bygningen kom til at stå foreningen i 9.000 kr., hvorfor der optoges lån mod medlemmernes solidariske kaution. Den første uddeler var Hans Jensen, en københavner, der dog slog rod i Slangerup indtil 1920.
Der var butikslokale i bygningens venstre halvdel og bolig for uddeleren i højre halvdel. Personalet havde værelser på loftet og alle boede der og spiste hos uddeleren. Personalet udvidedes naturligvis sammen med forretningen og også køkkenpersonalet måtte forøges. F.eks. var der ansat både kokkepige, stuepige og en formiddagspige i 1940-erne.
Butikken forhandlede både kolonial, isenkram og manufakturvarer i den lille butik med et beskedent baglokale.
Varerne fra København kom det første år til Ølstykke Station, hvor forsendelsen blev afhentet pr. hestevogn til en pris af 8 øre pr. 100 pund. Efter Slangerupbanens åbning i 1906 kom varerne naturligvis dertil.
Efter afslutningen af 1. verdenskrig besluttede man at udvide Brugsforeningen og samtidig skiftede man uddeler, idet Hans Jensen fratrådte på grund af alder og hans efterfølger var M.P. Jensen, der efter nogle års forløb overgik som selvstændig uddeler for foderstofforeningen. Som uddeler i Brugsen ansattes H.P. Christensen, der kom fra Ølstykke Brugsforening og han var en meget dygtig mand, der varetog posten som uddeler i mere end 20 år.
Byggeriet kom til at bestå i, at hele uddelerlejligheden omdannedes til butik og der blev bygget en helt ny lejlighed i forlængelse af den oprindelige bygning.
Det solidariske ansvar blev i 1927 ophævet i Slangerup Brugsforening. Man havde konsolideret sig på rette måde.
I 1964 købte Brugsen en grund på Københavnsvej og her opførtes i 1965 en ny butik på 1100 kvm., som sidenhen er blevet udvidet adskillige gange og man har i dag mere end 200 ansatte,
Den gamle bygning på hjørnet af Kongensgade og Kannikestræde består stadig og er i 2010 hjemsted for Café Frex, men Den gamle Brugs bliver fastholdt i Slangerup Miniby, hvor den som sagt var det allerførste projekt i foreningen.

| Svar

Nyeste kommentarer

16.09 | 09:40

Hej Mikkel
Ja p.t. har vi valgt at lukke kl 13.
Men prøv at kontakte vores formand, måske kan du lave en aftale, som passer jer bedre!

14.09 | 08:36

Det er stadig kun muligt at komme og se minibyen indtil klokken 13 ikke sandt? super ærgerligt at det ikke er til klokken 14 vi har længe ønsket at se det :)

13.05 | 17:21

Hej Jytte
Minibyen har åbent hver lørdag fra kl. 10.00 - 13.00, fra 1. maj til 31. oktober.
Se iøvrigt ovenfor.
Mvh
Dorthe Jønsson

11.05 | 14:52

Hvornår har i åbent sommet 2022