Fotoalbum


Slangerup den 9. marts 2018


 


REFERAT AF DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

FORENINGEN SLANGERUP MINIBY

TIRSDAG DEN 6.3.2018 KL. 19.00


Referent: Henny Bøgh  

22 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen.

1.                        Finn Sønder blev valgt til dirigent. Henny Bøgh blev  
  valgt til referent.

2.                        Formanden kunne berette, at 2017 har været et godt år  
  selv om det ikke har budt på fest og farver.

                       Ole Åstad forærede foreningen en plæneklipper, der     
                       kørte adskillige kilometer i sommerens løb. Da man 
                       konstaterede, at kirketårnets nederste del er ældre end 
                       den øvrige kirke og derfor skulle bruge munkesten, der 
                       var tykkere, blev det problem løst af Bent Jakobsen, der 
                       lavede en ny model til vores ”pølsemaskine”.

Der er søgt penge i forskellige fonde, dog med negativt resultat, men brugsuddeler Peter Nielsen kom os til hjælp med en henvisning til ”Brand af 1848 Fonden”, der efterfølgende bevilligede os knapt 12.000 kroner, der skal bruges til overbygning af kirkebyggeriet. Materialerne er nu indkøbt.
Derudover har vi modtaget godt 3.000 kr. fra Slangerup Entreprenørfirma (Beton-Ole).


I forbindelse med jazz-festivalen var der en lille udstilling ved Den gamle Smedje og desuden havde Minibyen ekstra åbent torsdag og fredag, men denne ekstra åbning bliver ikke gentaget, da der ikke mødte en eneste op.
Både på værkstedet og i Minibyen er der bygget og repareret, bl.a. er 3 fuglehuse fremstillet og solgt. Der blev kun flyttet et enkelt hus ud i Minibyen og det var endda en renovering, men formanden lovede, at der i foråret 2018 blev opstillet 4 nye huse.
Der har meget længe manglet rødler, da Wienerberger Teglværk kun har brugt gult ler i sommer og efterår, men der er netop kommet rødler og der arbejdes nu på højtryk med fremstilling af vingetegl og ”gamle” munkesten. Det er et kæmpe plus, at vi nu selv kan brænde sten i vores egen ovn.
Der har været besøg af ca. 230 voksne og 70 børn, heraf 2 rundvisninger uden for åbningstiden. Der kom rigtig mange mennesker til arrangementet ”kirkens levende julekalender”. Der tages ikke entré, men der var indkommet ca.1.700 kr. frivillige bidrag.
Også i 2017 var der en sommerudflugt til en anden Miniby, denne gang gik turen til Mini-Odsherred, som ligger på Somerland Sjællands arealer ved Nykøbing S. Her bygges ikke en bestemt by, men interessante huse fra hele Odsherred.
Året sluttede igen med en dejlig julefrokost tilberedt af Henny.
Beretningen blev godkendt med applaus.


3.                     Det reviderede regnskab blev forelagt.  Året 2017 viser et overskud på 2.057,34 kr., så foreningen kunne afslutte året med en beholdning på 33.305,33 kr.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer
 

4.                     Kassereren fremlagde budget for 2018.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget. Det uændrede kontingent andrager: Årligt kontingent pr. husstand: kr. 150 / pr. enkelt medlem: kr. 100.
 

5.            Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

6.            Der er ikke indkommet forslag fra bestyrelsen.

 

       7.            Valg af medlemmer til bestyrelsen:


Henny Bøgh                                             genvalgt
Per Andersen                                           genvalgt
Verner Bastholm                                      der ikke ønsker genvalg, derfor foreslås
Ove Petersen                                           nyvalgt

        8/9.        Valg af suppleanter til bestyrelsen - på valg var:

Ole Hansen                                              genvalgt
Bjarne Pedersen                                       genvalgt


       
10.         Valg af revisor – på valg var:   


                      Poul Bauer-Jensen                                   genvalgt

 

11.        Eventuelt
             Der blev spurgt om årsagen til, at Minibyen ikke tog 
             entré og hertil svarede formanden, at dette
             nok ville betyde, at tilfældige forbipasserende ikke lige 
             gik ind og de frivillige bidrag var ret pæne og desuden er              Minibyen endnu af beskeden størrelse.
             Kassereren oplyste, at man undersøgte mulighederne for 
             en billigere forsikring.
             Der blev spurgt om man ikke burde søge 
             huslejenedsættelse og her lød svaret, at huslejen skal
             betales til Højagergård, der er en selvejende institution, 
             men huslejen udlignes af et tilsvarende tilskud fra 
             kommunen.
             På forespørgsel blev oplyst, at der var indhentet 
             byggetilladelse til kirken.
             På forespørgsel blev oplyst, at Minibyen har 100 
             husstande som medlemmer, hvoraf halvdelen
             af husstandene bestod af 2 personer.
 


Herefter sluttede Generalforsamlingen kl. 19.30 med lidt efterfølgende hyggesnak over en øl/vand.


Referat godkendt den 9. marts 2018

Dirigent: Finn Sønder  (Sign.)


 


 


Der er endnu ingen billeder i fotoalbummet.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.06 | 20:22

Kirketorvet 5 er ikke planlagt, da der ikke forefindes tegninger af denne bygning. Mejeriet ved siden af vil blive opført i Minibyen.
Mvh
Henny Bøgh

...
10.06 | 17:52

Jeg søger Kirketorvet 5, bagermester Lebahns ejendom, der brændte i 1910. Er den under opførelse eller?

...
26.03 | 09:28

Hvor er det en god ide med minibyen. Det bliver spændende, når kirken er færdig. Jeg er barnebarn af karetmageren i Kongensgade 43 og planlægger en familietur

...
07.09 | 07:38

Photo

...
Du kan lide denne side